Cairn-pentue syntyi 14.7.2018

14.7.2018 syntyi W-pentue https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI43022/18&R=